Barnehagen, høst2002
Barnehagen, høst2002. Jan Reidar, Tove, Amanda, Tone og Michael.
Den første snøen er kommet!