Dagens bilde, 22. jauar 2003
Oter (vitenskapelig navn: Lutra lutra) har vi mye av på Ytre Grytøy. Den er vanlig langs hele fjæresonen, og det ser vi tydeligst nå om vinteren når den etterlater seg
de karakteristiske akesporene i snøen, som her ved Grøtasjyen. Da virke det kanskje rart å vite at Oter er karakteristert som en truet og sårbar art som er plassert på den
såkalte "nasjonale rødlista". Den regnes faktisk som truet på global basis. Det kan den altså være selv om den er svært vanlig her hos oss. Norge har faktisk over 25%
av hele den europeiske bestanden av oter, og det er det som gjør at vi har et spesielt ansvar for å ta vare på arten. Tenk på det neste gang du ser et oterspor i snøen.
(Foto: Pål Mikkelsen)