Dagens bilde, 4. mars 2003
Konferansen på Grøtavær om rassikring av fylkesvegene i Troms er over. Samferdselsutvalget og administrasjonen i Fylkets regionale utviklingsetat hadde bestilt skyssbåt fra Grøtavær til Harstad, hvor det formelle møtet i utvalget skulle foregå. Grøtavær Brygge satte inn sin egen båt, "Skarvhausen" til jobben. På bildet ser vi matros Leif Nilsen ordne opp på dekket under avgang fra Grøtavær kai. (Obs: Det står fortsatt "Tosenfjord" på båten, men dens nye navn er "Skarvhausen")
(Foto: Pål Mikkelsen)