Dagens bilde, 17. mars 2003
Parti fra Steinan med utsyn mot Melkeneset. Her i Steinan ble det bygd 4 nye hus på slutten av 1970-tallet. Sist på -90-tallet ble Steinan-området regulert til boligområde, og bildet er altså tatt midt imellom ferdigregulerte boligtomter. Noen der ute med byggeplaner?
(Foto: Liv Torunn Sandvik)