Dagens bilde, 19. april 2003
Lerkespore! Man må bøye godt i knærne for å få øye på denne. Den kommer tidlig og blir snart borte mellom gras og urter utover våren. Navnet er altså lerkespore (Corydalis intermedia). Det er en liten plante på 5-15 cm som tilhører Valmuefamilien. Den er relativt vanlig på næringsrik moldjord men det er registrert bare et 60-talls funnsteder i Troms. Sannsynligvis finnes den mange flere steder men er oversett fordi den er liten og nokså raskt blir avblomstret og skjult av andre arter. Det er ikke registret funn av denne arten på Grytøya før, men på Alvestad finnes den i allefall, på samme plass, år etter år. Beviset ser dere her. Hvis ikke dette er et nydelig vårtegn, så vet ikke jeg.
(Foto: Pål Mikkelsen)