Dagens bilde, 9. juni 2003
"Klaven" er et yndet turområde nord for bebyggelsen ved Grøtasjyen. Her ble forrige "Senfredag" arrangert, og her går folk søndags- og anna slags- turer, eller møtes til kaffekok og lystelig lag mens brottan dundrer i Grinda. Her ser vi utsikt fra fjæra nedenfor Klaven og sørover Grøtsundet.
(Foto: Pål Mikkelsen)