Dagens bilde, 10. juli 2003
En kaistolpe under Grøtavær brygge. Mange har lagt merke til den grønne fargen som havet har hatt nå den siste uken. Det skyldes oppblomstring av alger. Går man inn på Algeinfo som er en nettside som drives i samarbeid av Havforskningsinstituttet, Fiskeridirektorateet, Oceanor og NIVA, ser vi på den aktuelle informasjonen at det akkurat nå er stor oppblomstring av alger i denne regionen. Oppblomstringen av kalkflagellaten Emiliania huxleyi har bredt seg nordover til Sør-Troms, med celletall på 1,3 mill/L øst for Harstad denne uken, sies det. Den er rund med en diameter som oftest er 5-6 mikrometer. På utsiden har den mange, små kalkholdige skjell, som lett kan løsne. Den har vide toleransegrenser og finnes i alle verdenshav bortsett fra ved polene. Hos oss er den en typisk sommeralge som nesten årlig gir grønnlig til turkis (melkeaktig) farve til sjøen langs store deler av kysten og ofte også langt til havs. Den er blant klodens vanligste planter og kan tenkes å spille en sentral rolle i miljø- og klimarelatert stoffomsetning (karbonets syklus og produksjon av dimetylsufid (DMS)). Tenk det! Fin farge og fint navn.. Emiliania ....

En god ting er at skjelldyrkere er lykkelige (blant annet) på grunn av algeoppblomstring. Ulikt fiskeoppdrett, foregår det ikke aktiv foring, men skjellene nyttiggjør seg alger som mat. Skjellene filtrerer algene og vokser nokså raskt i tider med stor algeoppblomstring. For de som ønsker å sanke blåskjell til eget bruk, kan det være lurt å ta en titt på blåskjellvarslelet hos Statens næringsmiddeltilsyn. Også her i nord kan blåskjell bli giftige for en kort periode, og her omkring er det gjerne i siste del av juli og begynnelsen av august at dette kan skje. Nærmeste prøvestasjon er Engenes på Andørja, så det burde være nært nok til at det kan gjelde også på Ytre Grytøy.
(Foto: Pål Mikkelsen)