Dagens bilde, 24. juli 2003
Del av Alvestad sett fra Innervika.
Fjellene i bakgrunnen er Nona (1012 m.o.h.) og Toppen (759 m.o.h).

(Foto: Pål Mikkelsen)