Dagens bilde, 25. januar 2004
Mildværet ser ut til å ha kommet for å bli en stund. Snølaget begynner å bli nokså tynt, bare 10-15 cm ute på markene. Veien er bar mange steder, og veigrøftene er fulle av sørpe og vann. Motivet er hentet fra Alvestad og er tatt mot sør, nederst i Alvestadbakkan.

(Foto: Pål Mikkelsen)