Dagens bilde, 15. januar 2005
Alvestadsjyen.

(Foto: Pål Mikkelsen)