Dagens bilde, 22. februar 2005
Utsikt fra Steinan og sørover. I forgrunnen er granplantefeltene til Arne Hansen og Ole Sjøbakken. Lengre bak ser vi fjelleneToppen til høyre og Nona i midten. Bildet er tatt fra den øverste tomta i Steinan. Dette er et byggefelt med godkjent reguleringsplan med opptegnede tomter og mulighet for naust rett nedenfor byggefeltet.

(Foto: Liv Torunn Sandvik)