Dagens bilde, 19. april 2005
Blåskjellanlegget til Yttergryta Skjell ANS en stille vårdag. Holmene Andselten og Likjeanselten ligger bakenfor, og over fjorden helt i bakgrunnen, kan vi skimte Gapøya og fjellene omkring Godfjorden på Hinnøya. Det begynner å ta seg opp med algevekst i sjøen nå, og skjellene er matfulle og gode!

(Foto: Pål Mikkelsen)