Dagens bilde, 27. juli 2005
Grytøya sett fra Samaåsen ved Harstad.

(Foto: Thomas Bjarne Olsen)