Dagens bilde, 12. august 2005
Alvestad en sommars dag. Over fjorden; Elgsnes.

(Foto: Pål Mikkelsen)