Dagens bilde, 3. april 2006
Beredskapsgruppen hadde sin årlige øvelse nå i helga. Denne gangen var øvelsen lagt til Dalsdalen. Meldingen som kom fra politiet kl. 10.15 søndags formiddag, gikk ut på at det var gått et lite ras sørøst for 3. vatnet i Dalsdalen og at to personer sannsynligvis var tatt av raset. Full utrykning med andre ord, både fra innersia og yttersia. Fra gårdsstyret i Dale hadde gruppa fått lov til å kjøre kun én scooter i Dalsdalen, noe som i en reell situasjon ikke ville vært tilfelle. Men, vi kunne derfor få et noenlunde realistisk bilde på utrykningsstid til et område på øya uten tilgjengelighet med scooter. De første var på plass ca 1 time og ett kvarter etter at alarmen gikk. Resten, som gikk mesteparten av distansen på ski, kom fram ca. en halv time senere. Det ble søkt i raset med søkelag og søkestenger, og de mest sannsynlig omkomne dukkene ble funnet etter en tid (90% av de som blir som blir liggende nedgravd i et ras, er omkommet etter den første halvtimen, dessverre). Med hensyn til gjennomføring var øvelsen meget vellykket. Utrykningstida var i år kortere enn noen gang, når man tok hensyn til at transportavstanden inn til raset var nokså lang denne gangen. Etterpå var det deilig suppe, vafler og god debriefing i Sanitetsforeningens lokaler på Lundenes.

(Foto: Pål Mikkelsen)