Dagens bilde, 20. november 2006
Formiddagsstemning fra skjellanlegget til Yttergryta Skjell. Smaløya midt i mot. Til høyre Svinøya. Bak: Elgen og Aunfjellet til høyre og Toppen til venstre. Solrønna i midten...

(Foto: Pål Mikkelsen)