Dagens bilde, 27. september 2007
Sauesankere på "Jorda", innerst i Dalsdalen.

(Foto: Rune M. Hansen)