Dagens bilde, 23. januar 2008
Tor og Eivor Unn på isen.

(Foto: Noralf Leitring)