Hestestranda_2
Skumsprøyt ved Finnebergan. Bildet er tatt mot vest. I bakgrunnen sees Brunøya og Norstøya (til høyre) og lengst vest sees Kinnaksla
(Kinna) og sørlige deler av Andøya.