Grinda
Grinda og deler av Grindleia. Sandholmen, Brunøya og Nordstøya sees lengre bak. Mot nordvest ser vi Andfjorden og midtre deler
av Andøya.