Hestestranda_8
Utsyn mot nord fra Bringevollen. Øyra, Sandfallet, Hestestranda og Finneberget i forgrunnen. I bakgrunnen Andfjorden.