Oversikt over Alvestad og Grøtavær. Grensen mellom de to bygdene går langs bekken til høyre for det største plantefeltet.
Bildet er tatt fra Småtindan på ca. 700 meters høyde. Det er et samkopiert bilde fra 4 underlagsfoto.
(Foto: Pål Mikkelsen)