Ei visa om nytenkning og visjona...

(Melodi: Brylluppet i Kaa'nans land, av Hans Rotmo)

1.På Grøtavær, på Grøtavær,
på Grøtavær der har de ver.
Det bløs i frå syd og frå vest og frå nord,
med iskald sny ifrå der isbjørn bor.
Og fyre med ved, fyre med ved,
fyre med ved det får dem te'.
Men snart ska' det bi slutt med det
førr han Noralf han har fått en lys ide!
 
refr:
Det ska bi vindmølle på Grøtavær
med strømeksport te' fjern og nær.
Prisen dem får den e' så go
at strømregninga kaijnn dem rive i to.
Han Noralf sei at dem ska' bi fri
vess alle stemme Senterparti.
Då ska dem aldri fryse meir,
og det bi varmekabla i kvert måsereir!
 
2.Dem ska bi rik, dem ska bi rik
Når han Noralf sei det, så bi det slik.
Alle ska bi millionæra, og rulle seg i penga i fjæra
Når allemann, alle mann
alle mann skjønne det går an'.
Sponse dem han Noralf i bøtte og spann
på studietur ned te' Nederland!
 
refr
 
3.Vind må dem ha, vind må dem ha
vind må dem ha helst frå Andøya.
Men om det ikkje sku gå som dem ville,
og det sku bi heilt vindstille:
Hente dem hjelp ifrå innersia
Skolemusikken med blåserekka spelle:
"Blowing in the wind"
"Blowing in the wind"
"Blowing in the wind"
 
refr.
 

(Tekst: "Vrengte Polvotta", 2003)