yttergryta.no

Velkommen til nettstedet for Ytre Grytøy. Vi håper dette stedet kan være til nytte og glede for oss som bor på Ytre Grytøy, dere som har bodd her en gang, dere som tenker på å flytte hit og alle dere andre som av en eller annen grunn har tilknytning til Ytre Grytøy. Kanskje kan nettstedet også vekke nysjerrigheten hos andre Grytværinger og hos eventuelle "tilfeldig forbipasserende" på den store "verdensnota".

Vi håper i alle fall på bidrag med tekst, bilder, hilsener eller kommentarer. Send slikt til: post@yttergryta.no.

Se forøvrig i gjesteboka for innkomne hilsener og kommentarer.

Stengt veg

Fylkesveg 15 mellom Dale og Alvestad er Norges mest stengte veg som følge av ras eller rasfare. Inntil den blir sikret, må vi klare oss med alternative skyssruter når vegen er stengt.

(Obs! Rutetidene for hurtigbåten er endret!)

Komme på besøk?

Her finner du (snart) kart med forklaring av veien, fergeruter og bussruter mm.

Flytte hit?

Har du en drøm om å flytte ut fra trengselen? Ytre Grytøy har en fantastisk natur og et trygt og godt oppvekstmiljø for barna (se bl.a. bilder fra barnehagen). Anbefales!

Dagens bilde

Med ujamne mellomrom legger vi inn dagsferske bilder fra Ytre Grytøy. Disse ligger samlet i et eget billedgalleri. Du kan gå inn via menyen ("galleri") eller dirkete ved å likke her.

Nettsidene tilhører Ytre Grytøy Velforening. Send gjerne kommentarer til
post@yttergryta.no
Hva skjer?

Så langt det lar seg gjøre, skal vi prøve å gi en oversikt over hva som står på tapetet på Ytre Grytøy. Vi er avhengige av at noen melder inn arrangement for at lista skal bli mest mulig fullstendig.

Send e-post eller ring 770 60 221.

Aktivitet

Tidspunkt

Sted

Kontaktperson

Årsmøte i GIUL, Grøtavær Idretts- og ungdomslag 28. februar Ungdomshuset Ole Mikal Olsen

Formøte/konferanse om rassikringsprosjekt på fylkesvegene i Troms. Deltakere: Talspersoner og representanter for de enkelte rassikringsprosjekt som er på prioritert liste og medlemmer av samferdselsutvalget i Troms fylkeskommune.

3. mars Bringevollstua Pål Mikkelsen
Møte i Troms fylkeskommunes samferdselsutvalg 4. mars Bringevollstua (sannsynligvis)
 

 

Aktiviteter som har vært

Tidspunkt

Sted

"Skreifredag". Møljekalas på ungdomshuset i regi av Ytre Grytøy Vel 7. februar Ungdomshuset