yttergryta.no

Velkommen til nettstedet for Ytre Grytøy. Vi håper det kan være til nytte og glede for oss som bor på Ytre Grytøy, dere som har bodd her en gang, dere som tenker på å flytte hit og alle dere andre som av en eller annen grunn har tilknytning til Ytre Grytøy. Kanskje kan nettstedet også vekke nysjerrigheten hos andre Grytværinger og hos eventuelle "tilfeldig forbipasserende".

Nettstedet yttergryta.no er i stor grad et idealistisk prosjekt. Derfor er det svært kjærkomment å få inn bidrag fra dere som er innom sidene av og til. Ikke nøl med å sende e-post hvis du har noe på hjertet!

Send tekst som e-post til: Har du problemer med å sende bilder, er det bare å ta kontakt og spørre.

Se forøvrig i gjesteboka for innkomne hilsener og kommentarer.

Stengt veg

Fylkesveg 15 mellom Dale og Alvestad er Norges mest stengte veg som følge av ras eller rasfare. Inntil den blir sikret, må vi klare oss med alternative skyssruter når vegen er stengt. Vegvesenet har egne vegmeldinger.

Komme på besøk?

Under menyen veiviser finner du kart , ruteopplysninger, oversikt over bedrifter, lag og foreninger, mm.

Flytte hit?

Har du en drøm om å flytte ut fra trengselen? Ytre Grytøy har en fantastisk natur og et trygt og godt oppvekstmiljø for barna. Ta kontakt med Marte Østmoe som er leder for Tilflyttingsutvalget, dersom du ønsker nærmere informasjon om muligheter for bolig etc.

Dagens bilde

Med ujamne mellomrom legger vi inn dagsferske bilder fra Ytre Grytøy. Disse ligger samlet i et eget billedgalleri. Du har sikkert allerede sett dem til høyre på siden her. Klikker du på overskriften Dagens bilde, kommer du til "billedarkivet".

Nettsidene tilhører Ytre Grytøy Velforening.
Pål Mikkelsen er webredaktør. Send gjerne kommentarer til

Jordskiftesak ved Alvestadsjyen

På Alvestad foregår det for tiden en jordskiftesak. Saken gjelder deling av nausttomt for bruk nr. 12 og grensegang for denne og øvrige nausttomter ved Alvestadsjyen (se bildet). Spørsmålet om framtidig eierforhold og rettigheter til det som til nå har vært fellesområde, er også et sentralt spørsmål. Det har pr. november 2002 vært holdt ett rettsmøte og én felles befaring. I tillegg har det vært holdt gårdsmøte for å klarlegge om det er uenighet mellom rettighetshaverne angående framtidig rettstilstand for fellesområdene. Gårdsmøtet delte seg på midten i spørsmålet om arealet nedenfor middels flomål (fjæra) fortsatt skal være felles eller om dette skal tilhøre ovenforliggende nausttomter. Tilsvarende jordskiftesak ble holdt på Grøtavær for et par år siden.