yttergryta.no

Velkommen til nettstedet for Ytre Grytøy. Vi håper det kan være til nytte og glede for oss som bor på Ytre Grytøy, dere som har bodd her en gang, dere som tenker på å flytte hit og alle dere andre som av en eller annen grunn har tilknytning til Ytre Grytøy. Kanskje kan nettstedet også vekke nysjerrigheten hos andre Grytværinger og hos eventuelle "tilfeldig forbipasserende".

Nettstedet yttergryta.no er i stor grad et idealistisk prosjekt. Derfor er det svært kjærkomment å få inn bidrag fra dere som er innom sidene av og til. Ikke nøl med å sende e-post hvis du har noe på hjertet!

Send tekst som e-post til: Har du problemer med å sende bilder, er det bare å ta kontakt og spørre.

Se forøvrig i gjesteboka for innkomne hilsener og kommentarer.

Stengt veg

Fylkesveg 15 mellom Dale og Alvestad er Norges mest stengte veg som følge av ras eller rasfare. Inntil den blir sikret, må vi klare oss med alternative skyssruter når vegen er stengt. Vegvesenet har egne vegmeldinger.

Komme på besøk?

Under menyen veiviser finner du kart , ruteopplysninger, oversikt over bedrifter, lag og foreninger, mm.

Flytte hit?

Har du en drøm om å flytte ut fra trengselen? Ytre Grytøy har en fantastisk natur og et trygt og godt oppvekstmiljø for barna. Ta kontakt med Marte Østmoe som er leder for Tilflyttingsutvalget, dersom du ønsker nærmere informasjon om muligheter for bolig etc.

Dagens bilde

Med ujamne mellomrom legger vi inn dagsferske bilder fra Ytre Grytøy. Disse ligger samlet i et eget billedgalleri. Du har sikkert allerede sett dem til høyre på siden her. Klikker du på overskriften Dagens bilde, kommer du til "billedarkivet".

Nettsidene tilhører Ytre Grytøy Velforening.
Pål Mikkelsen er webredaktør. Send gjerne kommentarer til

Miljøkriminalitet på
Ytre Grytøy

En plastkasse full av døde sjøfugler var det som møtte turgåere i Lian her forleden.

Kråker og ravn gjorde at de fattet interesse for hva som lå nedenfor veien på Tretteryggen i Lian. Ved nærmere ettersyn viste det seg å være mange sjøfugler, sannsynligvis skutt med hagle. De har vært dumpet ut fra veien i en fiskekasse av plast. I alt lå det 7 toppskarv, 6 teist, 2 ærfugl og 2 alkekonger i veiskråningen. På alle fuglene unntatt alkekongene, var bryststykkene skåret ut.

Det ulovlige i saken er først og fremst at det tydeligvis har foregått jakt på ikke-jaktbare arter som ærfugl, alkekonge og teist, og dessuten dumping av avfall direkte ute i naturen.

Mest alvorlig er det at 6 teist er skutt. Arten står på Direktoratet for naturforvaltnings såkalte "rødliste" som en "truet og sårbar" art. Selv om den kan synes nokså vanlig hos oss, har den faktisk gått mye tilbake i antall totalt sett, og man prøver derfor å følge spesielt med på bestandsutviklingen. Derfor er det spesielt tragisk at det finnes uvettige folk som faktisk jakter ulovlig på denne sjøfuglen.

Hvem det enn er som kommer til bygda for å jakte ulovlig, så bør det ta slutt. Kanskje kan vi håpe på at den eller de som har gjort dette, leser yttergryta.no og tenker over hva de faktisk har gjort og risikerer, og lar det bli med denne ene gangen.

Jakt på ulovlige arter rammes av viltlovens paragraf 56 og kan straffes med bøter eller fengsel på inntill 1 år (2 år i spesielt alvorlige tilfeller).

(21.11.2003)

Linker:

Beskrivelse av artene i "Nettverk for miljølære":
Teist
Alkekonge
Ærfugl
Toppskarv


Kassen med døde sjøfugl, dumpet utfor veien ved Tretteryggen


Alkekongen er bare vel 20 cm lang, ikke større enn en trost. Det er ulovlig å jakte på denne arten som vanligvis befinner seg langt til havs utenom hekketiden. At noen synes det er morsomt å plaffe ned denne ca. 20 cm lille fuglen, er helt uforståelig.


Heller ikke ea fikk leve. Det er ulovlig å jakte på denne arten langs hele kysten nord for Sørlandet.