Utsyn fra Storvassknausen. Dale, Toppsundet og Elgsnes.
(Foto: Pål Mikkelsen)