Dale og Andfjorden sett fra Høgebakkan, palmesøndag 13. april 2003.
(Foto: Pål Mikkelsen)