Alle på ett brett ved Leirskolen

(Foto: Aina Hansen)