yttergryta.no

Velkommen til nettstedet for Ytre Grytøy. Vi håper det kan være til nytte og glede for oss som bor på Ytre Grytøy, dere som har bodd her en gang, dere som tenker på å flytte hit og alle dere andre som av en eller annen grunn har tilknytning til Ytre Grytøy. Kanskje kan nettstedet også vekke nysjerrigheten hos andre Grytværinger og hos eventuelle "tilfeldig forbipasserende".

Nettstedet yttergryta.no er i stor grad et idealistisk prosjekt. Derfor er det svært kjærkomment å få inn bidrag fra dere som er innom sidene av og til. Ikke nøl med å sende e-post hvis du har noe på hjertet!

Send tekst som e-post til: Har du problemer med å sende bilder, er det bare å ta kontakt og spørre.

Se forøvrig i gjesteboka for innkomne hilsener og kommentarer.

Stengt veg

Fylkesveg 15 mellom Dale og Alvestad er Norges mest stengte veg som følge av ras eller rasfare. Inntil den blir sikret, må vi klare oss med alternative skyssruter når vegen er stengt. Vegvesenet har egne vegmeldinger.

Komme på besøk?

Under menyen veiviser finner du kart , ruteopplysninger, oversikt over bedrifter, lag og foreninger, mm.

Flytte hit?

Har du en drøm om å flytte ut fra trengselen? Ytre Grytøy har en fantastisk natur og et trygt og godt oppvekstmiljø for barna. Ta kontakt med Marte Østmoe som er leder for Tilflyttingsutvalget, dersom du ønsker nærmere informasjon om muligheter for bolig etc.

Dagens bilde

Med ujamne mellomrom legger vi inn dagsferske bilder fra Ytre Grytøy. Disse ligger samlet i et eget billedgalleri. Du har sikkert allerede sett dem til høyre på siden her. Klikker du på overskriften Dagens bilde, kommer du til "billedarkivet".

Nettsidene tilhører Ytre Grytøy Velforening.
Pål Mikkelsen er webredaktør. Send gjerne kommentarer til

Vellykket skoletreff på Grøtavær

På denne nettsida var det i november i fjor, og i januar i år omtale av det skoletreffet som var planlagt avviklet på Grøtavær denne sommeren. Vi tror det kan ha interesse for en del av brukerne av nettsida å få høre litt om dette treffet. Her får dere en noe utvidet utgave av det som forhåpentligvis har stått i Harstad Tidende ( HT) når dette leses.

Fredag 4. og lørdag 5. juli var 42 av avgangselevene ved Alvstad skole på 50-tallet samlet på Grøtavær til ” skoletreff”. Invitasjonen ble sendt ut allerede i november i fjor, og i januar var det klart at interessen var så stor at det var grunnlag for å arrangere treffet. Det må nevnes at fra 1950-1959 var det 67 elever som gikk ut av skolen, av disse er 5 gått bort.

Treffet startet fredag kveld kl. 20.00 med en uformell sammenkomst på bryggeloftet til Grøtavær Brygge. Det var interessant å se den gjensynsglede som oppstod når folk møttes. En del av deltakerne hadde ikke møtt hverandre på mange, mange år, og alle hadde naturlig nok mye å snakke om. Det tok derfor noe tid før alle hadde benket seg rundt bordene for å få servert blodfersk småsei med tilbehør. Etter hvert fant Per Helge fram trekkspillet, og snart runget Grøtværsangen i lokalet. Slagere fra 50- og 60-tallet ble også hentet fram. Dette var sanger som "Zansibar", "Nordlandsnetter", "Ungkarvalsen", I love you because, før folket tok en relativt tidlig kveld for å være best mulig opplagt til neste dag.

Lørdag formiddag kl. 11.00 var det samling på skolen, og flere ”skoletimer” ble gjennomført. Deltakerne ble plassert i grupper og fikk lov å samarbeide om oppgavene, til forskjell fra ved skolegangen på 50-tallet, da vi måtte framsi salmevers, og regne brøk på tavla uten hjelp fra medelever. På treffet ble det holdt korte ”skoletimer” i fagene lesing, geografi, gymnastikk og sang. I lesetimen fikk ”elevene” lese stilt ”Sangen til Grøtavær" skrevet i 1954 av lærer Julius Bremnes, og bl.a gjengitt i HT i september 1985. Etter at alle hadde lest stille, leste 2 av deltakerne sangen høgt, noe som ga oss en felles opplevelse av hvordan Grøta-samfunnet var på 50-tallet, med fisk på hjell og Toppenveien fortsatt i det blå.

Geografitimen var laget som en ”sommerlabyrint” etter mønster fra en lignende sak som sendes i NRK P1 i påskeuka. Deltakerne ble tatt med på en reise der de skulle finne fram til 10 steder/byer i inn og utland. Første reise gikk fra Yttergryta til Gryllefjord, og reisen endte til slutt opp i Horsevika, et ikke ukjent sted de siste ukene her i distriktet. I sangtimen ble det sunget flere av våre kjente sanger fra skoletida, som for eksempel "Vi vandrer med freidig mot", "Mot i brystet" og "Sov du vesle spire ung".

Etter en kort men effektiv gymtime (vi er ikke unge lenger) , ble det til slutt avviklet en ”eksamen” eller ”prøve” om Yttergryta. Den bestod av 15 spørsmål for å teste deltakernes kunnskaper om heimplassen. På mange av spørsmålene ble det gitt 3 alternative svar å velge mellom. Eksempel på spørsmålene er a) Hvor høg er Grytøyas høgste fjell ? b) Hva heter den eldste nålevende person på yttergryta, og hvor gammel er vedkommende ? c) Hvor finnes fiskeplassen ”Jonsbakkan” ? d) Nevn navnet på 6 fiskeskøyter på Yttergryta på 50-tallet, og hvem som var skipper på dem ? e) Når spilte GSK sin første fotballkamp, hvem var motstander og hva ble resultatet?

Engasjementet ved avviklingen av ”prøven” var meget stor, og diskusjonen gikk livlig. De fleste svar var riktig, men det var også noen ”nøtter” som skapte problemer.

Av praktiske grunner ble matfriminuttet tatt etter at alle timene var ferdig, og det ble servert kakao og brødskiver med ost etter at et kjent bordvers var sunget. Skoledagene ble avsluttet med den sangen som vel ble aller mest brukt i vår skoletid, nemlig ”Fager kveldsol smiler ” .

Etter skoletimene fikk den enkelte anledning til i korte trekk å fortelle hva de hadde gjort siden de sluttet på skolen på 50-tallet. Dette ble en fint innslag i treffet.

Siste del av formiddagen var viet en enkel markering av at 5 av våre skolekamerater ikke lenger er blant oss. Den ene av disse, Jarl Anders Heggelund, omkom under sildefiske på havet for 42 år siden bare 16 år gammel. Han hadde en feriejobb, og var ikke aktiv fisker. Han ble minnet ved bautaen utenfor kirka. De 4 andre ble minnet på nykirkegården i Langosen. Dette var Bjørg Vang f. Vikholt, Elsa Iversen f. Brattsti og Marit Kristiansen. Jarl Martin Strøm ble også minnet, men han er gravlagt på en kirkegård i Narvik. 5 av deltakerne hadde ordet, og la ned blomster på gravene, og ved bautaen. Pårørende til Jarl Martin la ned blomster på hans grav i Narvik.

Dette ble en verdig og høytidelig markering, og selv om det er gått mange år siden flere av disse gikk bort, var det en sterk følelsesmessig opplevelse å minnes dem på nytt.

Etter noen timers pause møttes deltakerne lørdag kveld til festkveld i Bringevollstua. Det ble servert meget god mat og drikke. En av deltakerne hadde en betraktning om det å vokse opp på Grøtavær på slutten av 40-tallet og begynnelsen av 50 tallet. Dette var svært interessant, og ga oss mange aha- opplevelser. I tillegg var det opplesning der ”Skaret ” som fotballbane på 50-tallet var temaet. Dette var utdrag av noe Jarl Martin Strøm på oppfordring skrev til GSK sitt 30-årsjubileum i 1989. Han var en mester i å formulere seg, og det var fornøyelig atter en gang å høre det han skrev om et fotball-liv som mange av oss har gjennomlevd og ”følt på kroppen ” .

Det ble overrakt roser til 2 av deltakerne som hadde 50-årsjubileum som avgangselever. Egentlig var det 6 som var jubilanter, men det var bare 2 som møtte på hele treffet.

Ved middagens slutt ble det takket for maten, og det var det god grunn til. Mer velsmakende mat kan en knapt finne, noe som Grøtavær Brygga med sine folk skal ha alle ære for.

Utpå kvelden ble det muligheter for svingom. God musikk ble besørget av Per Mikal Andreassen fra Sandsøya. Ut i de små timer var festkvelden definitivt slutt, og dermed gikk dette skoletreffet over i ” historien”.

For oss som deltok var det en fin opplevelse igjen å være sammen med skolekamerater fra folkeskoletida ved Alvestad skole, og dette vil kanskje bli en av de fineste og mest minnerike opplevelser denne sommeren. Jeg tror vi er enig at det grunnlaget som ble lagt i den oppvekst og skolegang vi fikk på Alvestad og Grøtavær, ga oss et godt grunnlag for å klare oss i det voksne liv vi senere har levd. Vi håper på en positiv utvikling for Yttergryta, og vil fortsatt følge stedet med interesse.

En av deltakerne
Kjell Ola Nygård


Alle samlet på skoletrappa. Se bildet i større format her.


Samling på trappa på leirskolen. Se bildet i større format her.