Solyset lyser opp holmer og skjær, og naust og brygger blir rødere og rødere for hver dag som går.
(Foto: Pål Mikkelsen)