Den første soldagen på Ytre Grytøy. Solyset bader i de mørke skyene som nærmer seg Alvestad nordfra.
(Foto: Pål Mikkelsen)