St. Hansbålet på Veneset 2003

(Foto: Pål Mikkelsen)