yttergryta.no

Velkommen til nettstedet for Ytre Grytøy. Vi håper dette stedet kan være til nytte og glede for oss som bor på Ytre Grytøy, dere som har bodd her en gang, dere som tenker på å flytte hit og alle dere andre som av en eller annen grunn har tilknytning til Ytre Grytøy. Kanskje kan nettstedet også vekke nysjerrigheten hos andre Grytværinger og hos eventuelle "tilfeldig forbipasserende".

Nettstedet yttergryta.no er i stor grad et idealistisk prosjekt. Derfor er det svært kjærkomment å få inn bidrag fra dere som er innom sidene av og til. Ikke nøl med å sende e-post hvis du har noe på hjertet! (Det vil etterhvert også komme mer konkrete etterlysninger etter stoff.)

Send tekst som e-post til: post@yttergryta.no. Har du problemer med å sende bilder, er det bare å ta kontakt og spørre.

Se forøvrig i gjesteboka for innkomne hilsener og kommentarer.

Stengt veg

Fylkesveg 15 mellom Dale og Alvestad er Norges mest stengte veg som følge av ras eller rasfare. Inntil den blir sikret, må vi klare oss med alternative skyssruter når vegen er stengt. Vegvesenet har egne vegmeldinger.

Komme på besøk?

Under menyen veiviser finner du kart , ruteopplysninger, oversikt over bedrifter, lag og foreninger, mm.

Flytte hit?

Har du en drøm om å flytte ut fra trengselen? Ytre Grytøy har en fantastisk natur og et trygt og godt oppvekstmiljø for barna. Ta kontakt med Frank Tore Lind som er leder for bygdeutvalget, dersom du ønsker nærmere informasjon om muligheter for bolig etc.

Dagens bilde

Med ujamne mellomrom legger vi inn dagsferske bilder fra Ytre Grytøy. Disse ligger samlet i et eget billedgalleri. Du har sikkert allerede sett dem til høyre på siden her. Klikker du på overskriften Dagens bilde, kommer du til "billedarkivet".

Nettsidene tilhører Ytre Grytøy Velforening. Send gjerne kommentarer til
post@yttergryta.no

Fosterhjemskampanje 2004

Fosterhjemstjenesten arrangerer i uke 13, dvs. fra 22.-28. mars 2004, en kampanje for rekruttering av fosterhjem. I kampanjeuka vil det være diverse aktiviteter; ulike innslag i media, annonseringer, stands med utdeling av løpesedler, informasjonsmøter og lignende.

Fosterhjemstjenesten rekrutterer til en fosterhjemsbank, slik at vi har ledige hjem når kommunene henvender seg og trenger fosterhjem til barn for kortere eller lengre tid. Det er behov for fosterhjem til barn i alle aldre, men spesielt barn i skolepliktig alder.

Fosterhjemstjenesten tilbyr fosterhjemskurset PRIDE som forberedelse og opplæring til oppgaven. Pride består

   

av kurs og hjemmebesøk i kombinasjon. Det er også mulig å bli fosterforeldre uten å delta på Pride, det foretas da hjemmebesøk, og familiene får tilbud om et helgekurs i etterkant.

Som fosterforeldre vil dere få både gleder og utfordringer.
Fosterbarn i huset fyller hverdagen med innhold og opplevelser !

For mer informasjon, kontakt Statens barnevern og familievern, fosterhjemstjenesten, Elin Hestvik tlf 77 01 59 72 el. Tore S. Mikkelsen tlf 77 01 59 73.
Se også www.fosterhjem.no.