yttergryta.no

Velkommen til nettstedet for Ytre Grytøy. Vi håper det kan være til nytte og glede for oss som bor på Ytre Grytøy, dere som har bodd her en gang, dere som tenker på å flytte hit og alle dere andre som av en eller annen grunn har tilknytning til Ytre Grytøy. Kanskje kan nettstedet også vekke nysjerrigheten hos andre Grytværinger og hos eventuelle "tilfeldig forbipasserende".

Nettstedet yttergryta.no er i stor grad et idealistisk prosjekt. Derfor er det svært kjærkomment å få inn bidrag fra dere som er innom sidene av og til. Ikke nøl med å sende e-post hvis du har noe på hjertet!

Send tekst som e-post til: Har du problemer med å sende bilder, er det bare å ta kontakt og spørre.

Se forøvrig i gjesteboka for innkomne hilsener og kommentarer.

Stengt veg

Fylkesveg 15 mellom Dale og Alvestad er Norges mest stengte veg som følge av ras eller rasfare. Inntil den blir sikret, må vi klare oss med alternative skyssruter når vegen er stengt. Vegvesenet har egne vegmeldinger.

Komme på besøk?

Under menyen veiviser finner du kart , ruteopplysninger, oversikt over bedrifter, lag og foreninger, mm.

Flytte hit?

Har du en drøm om å flytte ut fra trengselen? Ytre Grytøy har en fantastisk natur og et trygt og godt oppvekstmiljø for barna. Ta kontakt med Marte Østmoe som er leder for Tilflyttingsutvalget, dersom du ønsker nærmere informasjon om muligheter for bolig etc.

Dagens bilde

Med ujamne mellomrom legger vi inn dagsferske bilder fra Ytre Grytøy. Disse ligger samlet i et eget billedgalleri. Du har sikkert allerede sett dem til høyre på siden her. Klikker du på overskriften Dagens bilde, kommer du til "billedarkivet".

Nettsidene tilhører Ytre Grytøy Velforening.
Pål Mikkelsen er webredaktør. Send gjerne kommentarer til

Skole for veg!

Så har det skjedd! Fortvilelsen over at Fv 15 mellom Dale og Alvestad er så ofte stengt på grunn av ras eller rasfare, er så stor at bygda har vedtatt å ofre skolen for å prøve å framskynde sikring. I et folkemøte den 25. februar på skolen, sa et stort flertall ja til å ofre skolen dersom det kunne føre til at vegen blir rassikrit. En nedleggelse av skolen vil gi en besparelse for kommunen på ca. 2,5 mill. kr. årlig. Det vil kunne finansiere et låneopptak på minst 25 mill. kr. som kan legges inn i finansieringen av sikringen av Lian.

Folkemøtet tok også stilling til innføring av en ekstra avgift på fergebilletten for å finansiere enda mer av prosjektet. Et stort flertall var også for dette. En slik "bompengeavgift" må drøftes med både Bjarkøy kommune og folk på Innersida, og det er tillyst et folkemøte på Lundenes i neste uke for å drøfte saken. En avgift vil måtte deles med Bjarkøy kommune som også er ute etter å finne finansiering for Bjarkøyforbindelsen. Dersom avgiften blir innført, vil den kunne gi et sted mellom 500.000 og 700.000 kr. årlig til Fv 15, avhengig av avgiftens størrelse.

Siste sak som var oppe til drøfting på folkemøtet, var spørsmålet om man skulle gå inn for å be om at Lian stenges helt i en tre måneders periode om vinteren, forutsatt at man får på plass gode alternative ruter med ferge og hurtigbåt. Dette var det også flertall for, men man var enige om å vente med å fremme dette kravet til man ser utfallet av drøftingen i fylkestinget i april.

En stenging i en lengre periode om vinteren vil medføre store utgifter for fylket i alternativ skyss, selv om brøyteutgiftene og beredskapsutgiftene for Lian vil bli lavere. Med dagens priser og dagens ruter vil tre måneders stengning komme på ca 2,5 - 3 mill. kr. i ekstra utgifter for fylket. Skulle man legge også det inn i grunnlaget for et låneopptak, ville man komme meget langt i å finansiere sikringsprosjektet.

Håpet er at fylket, forhåpentlig med tilskudd også fra staten, vil innse at lokalbefolkningen ofrer så mye selv i finansieringen av sikringen, at de bevilger det resterende beløpet innefor denne 4-årsperioden.

Se
Oppslag i Harstad Tidende, 11.03.04
Oppslag i NRK-Troms, 11.03.04

Tekst og foto: Pål Mikkelsen

(11.03.2004)

Opptelling av stemmene. Det var skriftlig avstemming.


Møtet ble ledet av Liv Torunn Sandvik, leder av velforeningen


Problemet