yttergryta.no

Velkommen til nettstedet for Ytre Grytøy. Vi håper det kan være til nytte og glede for oss som bor på Ytre Grytøy, dere som har bodd her en gang, dere som tenker på å flytte hit og alle dere andre som av en eller annen grunn har tilknytning til Ytre Grytøy. Kanskje kan nettstedet også vekke nysjerrigheten hos andre Grytværinger og hos eventuelle "tilfeldig forbipasserende".

Nettstedet yttergryta.no er i stor grad et idealistisk prosjekt. Derfor er det svært kjærkomment å få inn bidrag fra dere som er innom sidene av og til. Ikke nøl med å sende e-post hvis du har noe på hjertet!

Send tekst som e-post til: Har du problemer med å sende bilder, er det bare å ta kontakt og spørre.

Se forøvrig i gjesteboka for innkomne hilsener og kommentarer.

Stengt veg

Fylkesveg 15 mellom Dale og Alvestad er Norges mest stengte veg som følge av ras eller rasfare. Inntil den blir sikret, må vi klare oss med alternative skyssruter når vegen er stengt. Vegvesenet har egne vegmeldinger.

Komme på besøk?

Under menyen veiviser finner du kart , ruteopplysninger, oversikt over bedrifter, lag og foreninger, mm.

Flytte hit?

Har du en drøm om å flytte ut fra trengselen? Ytre Grytøy har en fantastisk natur og et trygt og godt oppvekstmiljø for barna. Ta kontakt med Marte Østmoe som er leder for Tilflyttingsutvalget, dersom du ønsker nærmere informasjon om muligheter for bolig etc.

Dagens bilde

Med ujamne mellomrom legger vi inn dagsferske bilder fra Ytre Grytøy. Disse ligger samlet i et eget billedgalleri. Du har sikkert allerede sett dem til høyre på siden her. Klikker du på overskriften Dagens bilde, kommer du til "billedarkivet".

Nettsidene tilhører Ytre Grytøy Velforening.
Pål Mikkelsen er webredaktør. Send gjerne kommentarer til

Graver fram i lyset

P Alvestad ligger Veneset, ei lita halvy utenfor Alvestadgrden. Forstavelsen 'Ve' kan, i flge Kulturetaten i fylket, tyde p at Veneset har hatt en spesiell verdi for folk her i gamle tider. Forstavelsen kan av og til ha betydningen 'hellig' i forbindelse med slike stedsnavn. Alle de gamle jernaldergravene og tuftene etter boplasser som finnes der, kan kan jo tyde p at s er tilfelle.

De siste rene har det ogs her kommet opp tett lauvskog, og gravrysene som fr var synlig for alle, er n mer eller mindre borte i den tette skogen. For f gjort noe med det, skte styret for Alvestad grd kommunen om pengemidler til f ryddet rundt gravrysene og tuftene.

Sknaden ble positivt mottat. Det ble foretatt en befaring p forsommeren, og deretter ble det gitt tilsagn om 10.000 kr. til rydde omkring de gamle gravplassene og tuftene, etter henvisning fra Troms fylkeskommune, kulturetaten.

Veneset er felleseie og tilhrer grunneierlaget p Alvestad. Det som gjenstr n, er f veiledning fra kulturetaten i fylket om hvordan det skal ryddes, og s fordele arbeidet.

Tekst og foto: Pål Mikkelsen

(10.08.2005)
Veneset til høyre i bildet.


Befaring på Veneset i begynnelsen av juni med Mette Kinderås og Astrid Gabrielsen fra Harstad kommune. For styret i Alvestad gård stilte Ole Mikal Olsen og Pål Mikkelsen. Småskogen står tett i og omkring gravrøysene.