yttergryta.no

Velkommen til nettstedet for Ytre Grytøy. Vi håper det kan være til nytte og glede for oss som bor på Ytre Grytøy, dere som har bodd her en gang, dere som tenker på å flytte hit og alle dere andre som av en eller annen grunn har tilknytning til Ytre Grytøy. Kanskje kan nettstedet også vekke nysjerrigheten hos andre Grytværinger og hos eventuelle "tilfeldig forbipasserende".

Nettstedet yttergryta.no er i stor grad et idealistisk prosjekt. Derfor er det svært kjærkomment å få inn bidrag fra dere som er innom sidene av og til. Ikke nøl med å sende e-post hvis du har noe på hjertet!

Send tekst som e-post til: Har du problemer med å sende bilder, er det bare å ta kontakt og spørre.

Se forøvrig i gjesteboka for innkomne hilsener og kommentarer.

Stengt veg

Fylkesveg 15 mellom Dale og Alvestad er Norges mest stengte veg som følge av ras eller rasfare. Inntil den blir sikret, må vi klare oss med alternative skyssruter når vegen er stengt. Vegvesenet har egne vegmeldinger.

Komme på besøk?

Under menyen veiviser finner du kart , ruteopplysninger, oversikt over bedrifter, lag og foreninger, mm.

Flytte hit?

Har du en drøm om å flytte ut fra trengselen? Ytre Grytøy har en fantastisk natur og et trygt og godt oppvekstmiljø for barna. Ta kontakt med Marte Østmoe som er leder for Tilflyttingsutvalget, dersom du ønsker nærmere informasjon om muligheter for bolig etc.

Dagens bilde

Med ujamne mellomrom legger vi inn dagsferske bilder fra Ytre Grytøy. Disse ligger samlet i et eget billedgalleri. Du har sikkert allerede sett dem til høyre på siden her. Klikker du på overskriften Dagens bilde, kommer du til "billedarkivet".

Nettsidene tilhører Ytre Grytøy Velforening.
Pål Mikkelsen er webredaktør. Send gjerne kommentarer til

Hundreårsmarsj på Ytre Grytøy

Hundreårsmarkeringen - Norge 2005 samarbeider med Norges Gang-og Mosjonsforbund (NGF) om en landsomfattende mosjonsaktivitet i år 2005 med navn Hundreårsmarsjen. På Ytre Grytøy var det 7. og 8. klassene ved Alvestad skole som sto for arrangementet.

Turmarsj er noe som alle kan delta i, på like vilkår. Hundreårsmarsjen er en del av programmet for Hundreårsmark eringen. Deltakerne i marsjen kvalifiserer seg til det spesielle merket med logo for unionsoppløsningsjubileet.

  

Ungdomsskoleelevene så dette som en fin anledning til å samle penger til skoleturen som de planlegger til neste år. De sto for registreringen av deltakere og salg av kaker, vafler, saft og kaffe. Et flott arrangement selv om været var guff!

Tekst og foto: Pål Mikkelsen

(16.05.2005)


Rino og Andreas registrerer og mottar betaling


Denne gjengen hadde vært ute ved "Ryggan"


Arrangørene


Med godt humør på toppen av Klippebakkan


Ikke så bra forhold nord ved Skarsteinneset