yttergryta.no

Velkommen til nettstedet for Ytre Grytøy. Vi håper det kan være til nytte og glede for oss som bor på Ytre Grytøy, dere som har bodd her en gang, dere som tenker på å flytte hit og alle dere andre som av en eller annen grunn har tilknytning til Ytre Grytøy. Kanskje kan nettstedet også vekke nysjerrigheten hos andre Grytværinger og hos eventuelle "tilfeldig forbipasserende".

Nettstedet yttergryta.no er i stor grad et idealistisk prosjekt. Derfor er det svært kjærkomment å få inn bidrag fra dere som er innom sidene av og til. Ikke nøl med å sende e-post hvis du har noe på hjertet!

Send tekst som e-post til: Har du problemer med å sende bilder, er det bare å ta kontakt og spørre.

Se forøvrig i gjesteboka for innkomne hilsener og kommentarer.

Stengt veg

Fylkesveg 15 mellom Dale og Alvestad er Norges mest stengte veg som følge av ras eller rasfare. Inntil den blir sikret, må vi klare oss med alternative skyssruter når vegen er stengt. Vegvesenet har egne vegmeldinger.

Komme på besøk?

Under menyen veiviser finner du kart , ruteopplysninger, oversikt over bedrifter, lag og foreninger, mm.

Flytte hit?

Har du en drøm om å flytte ut fra trengselen? Ytre Grytøy har en fantastisk natur og et trygt og godt oppvekstmiljø for barna. Ta kontakt med Marte Østmoe som er leder for Tilflyttingsutvalget, dersom du ønsker nærmere informasjon om muligheter for bolig etc.

Dagens bilde

Med ujamne mellomrom legger vi inn dagsferske bilder fra Ytre Grytøy. Disse ligger samlet i et eget billedgalleri. Du har sikkert allerede sett dem til høyre på siden her. Klikker du på overskriften Dagens bilde, kommer du til "billedarkivet".

Nettsidene tilhører Ytre Grytøy Velforening.
Pål Mikkelsen er webredaktør. Send gjerne kommentarer til

5-4 til Lian i Samferdselsutvalget

I går var Fylkesvegplanen for Troms til behandling i Miljø- og samferdselskomitéen i fylket. Fylkesrådet hadde som kjent "nappet ut" de 5 millionene som fylket skulle bidra med i 2008 (i henhold til NTP) og følgelig skapt usikkerhet om oppstart i 2008. Det var derfor viktig å få inn en bevilgning i 2008 i fylkesvegplanen (og budsjettet).

Frank Tore, Noralf og undertegnede var tilstede på møtet. Vi fikk lov til å holde et 10 minutters innlegg for å legge fram saken for utvalget. Vi fokuserte på å beskrive hvor farlig vegstrekningen faktisk er, det oppløftende i vedtaket om NTP fra 2005, bidraget fra bygda selv, skuffelsen ved at Fylkesrådet ikke fulgte opp NTP og faren for at kommunen dermed også utsetter sin bevilgning. Regionvegsjef Torbjørn Naimak redegjorde for at det ville være nødvendig med ca. 20 millioner kroner for å kunne starte opp i 2008 (pluss 55 millioner i 2009 og 25 millioner i 2010).

Britt Skinstad Nordlund (H) fremmet så forslag om en bevilgning på 8 millioner kroner i 2008 finansiert med inndekning i innsparte driftsutgifter og utvidet låneopptak.

Under avstemminga fikk Nordlunds forslag 5 av i alt 9 stemmer, det vil si flertall. De som stemte for, var Høyre, Frp, Krf, Sp og Kystpartiet (opposisjonen) mens Ap og SV stemte for sitt eget fylkesråds forslag.

Innstillingen sendes videre til Fylkestinget som behandler og gjør endelig vedtak neste torsdag. Ut fra de samtalene vi hadde med noen av politikerne som utgjorde flertallet, så ser det positivt ut i forhold til å få dette gjennom i Fylkestinget. I så fall blir det oppstart i Lian i 2008!

Også Harstad Tidende omtaler saken i dag. Vær imidlertid oppmerksom på at de roter kraftig med tallene. Kommunens bidrag er og blir 25 millioner kroner, fordelt på 12 millioner i 2008 og 13 millioner i 2009. Staten og fylket deler på resten. Det er de TOTALE bevilgningene til prosjektet som i følge Naimak fordeler seg omtrent med 20-50-30 (eller egentlig 20-55-25) på årene 2008-2009-2010.

Tekst og foto: Pål Alvereng

29.11.2007

  


Lian


I 2010 kan vi kjøre trygt og godt på INNSIDA av slike ras, om Fylkestinget gjør samme vedtak som Miljø- og Samferdselsutvalget