yttergryta.no

Velkommen til nettstedet for Ytre Grytøy. Vi håper det kan være til nytte og glede for oss som bor på Ytre Grytøy, dere som har bodd her en gang, dere som tenker på å flytte hit og alle dere andre som av en eller annen grunn har tilknytning til Ytre Grytøy. Kanskje kan nettstedet også vekke nysjerrigheten hos andre Grytværinger og hos eventuelle "tilfeldig forbipasserende".

Nettstedet yttergryta.no er i stor grad et idealistisk prosjekt. Derfor er det svært kjærkomment å få inn bidrag fra dere som er innom sidene av og til. Ikke nøl med å sende e-post hvis du har noe på hjertet! Har du problemer med å sende bilder, er det bare å ta kontakt og spørre.

Se forøvrig i gjesteboka for innkomne hilsener og kommentarer.

Stengt veg

Fylkesveg 15 mellom Dale og Alvestad er Norges mest stengte veg som følge av ras eller rasfare. Inntil den blir sikret, må vi klare oss med alternative skyssruter når vegen er stengt. Vegvesenet har egne vegmeldinger.

Komme på besøk?

Under menyen veiviser finner du kart , ruteopplysninger, oversikt over bedrifter, lag og foreninger, mm.

Flytte hit?

Har du en drøm om å flytte ut fra trengselen? Ytre Grytøy har en fantastisk natur og et trygt og godt oppvekstmiljø for barna. Ta kontakt dersom du ønsker nærmere informasjon om muligheter for bolig etc. Gjesteboka kan være en fin måte å nå mange. Du kan også sende e-post til yttergryta.no så vi vi formidle den videre.

Dagens bilde

Med ujamne mellomrom legger vi inn dagsferske bilder fra Ytre Grytøy. Disse ligger samlet i et eget billedgalleri. Du har sikkert allerede sett dem til høyre på siden her. Klikker du på overskriften Dagens bilde, kommer du til "billedarkivet".Nettsidene tilhører Ytre Grytøy Velforening.

Rassikringa vedtatt!

Fylkestinget vedtok i går å bevilge penger til oppstart i 2008!

Torsdag 6. desember 2007 vil for alltid være en merkeedag for Ytre Grytøy! Fylkestinget gjorde et enstemmig vedtak om å bevilge 8 millioner kroner til oppstart av rassikring i Lian. Sammen med kommunens 12 millioner, ligger det dermed inne 20 millioner i 2008 og det er nok til at Statens vegvesen kan sette igang arbeidet med å lage anbudspapirer og kjøre anbudsrunde med tanke på oppstart. Bevilgningen ligger inne som en del av Fylkesvegplanen for Troms for de neste 4 årene og bakes inn i årsbudsjettet for 2008 som et bindende budsjettvedtak.

Det ble en langdryg behandling av Fylkesvegplanen. Opposisjonen mente det var uklarheter omkring planleggingsprosessen for Kveøyforbindelsen og ville ha ytterligere opplysninger. De foreslo også utsettelse av behandlingen av Fylkesplanen, noe som kunne ha gjort at vi hadde måttet vente i spenning enda en stund, og dessuten forsinket arbeidet med å komme i gang med anbudsutlysning etc. for Lian. Heldigvis for oss falt det forslaget, og Fylkesplanen ble behandlet.

I komitémøtet i forrige uke hadde opposisjonen (inkludert Høyre) gjort endringer i Fylkesrådets framlegg, noe som innebar at sikringen av Lian skulle få bevilgning i 2008 (som forutsatt i NTP) og dessuten at vegen til Stonglandseidet på Senja skulle bedres. I uka som har gått siden det møtet, har Fylkesrådet (Ap og SV) tatt til seg hva flertallet mente og sammen med Høyre innarbeidet de to prosjektene i planen. De la dette fram som et eget forslag i Fylkestinget. Opposisjonen hadde også nokså likelydende forslag, og de kunne derfor trekke det, og stemme for forslaget fra Fylkesrådet og Høyre. Dermed var det enstemmighet i Fylkestinget om dette punktet! Et sterkt vedtak!

I den vedtatte fylkesvegplanen ligger det forøvrig også inne 11 millioner kroner til vedlikeholdsarbeider og trafikksikringstiltak i Toppentunnelen (i 2010).

Vegsjef Naimak har sagt at arbeidet vil ta ca 2 år. Når de legger prosjektet ut på anbud, vil vilkåret være at det skal være ferdigstillt før vintersesongen 2010. Det betyr at entreprenør vil måtte starte seinest utpå siensommeren neste år. Det vil være gunstig å få utført arbeidet med rigging, tunnelpåslag og portalbygging mens det ennå er barmark. Så får vi håpe på at de får tilbud fra dyktige entreprenører innenfor budsjettrammen. Det skal bli godt å høre dynamittsalver fra Lian neste høst! Hipp, hipp....

Se forøvrig oppslag i Harstad Tidende.

Tekst og foto: Pål Alvereng

(07.12.2007)


Fra behandlinga av Fylkesvegplanen. På talerstolen står Britt Skinstad Nordlund fra Harstad, talsperson for Høyre i denne saken, og sterkt delatig i å få endret forslaget fra Fylkesrådet slik at det ble oppstart i 2008.


Fra 2010 kan vi rusle "gammelveien" gjennom Lian på godværsdager som denne, men ellers kjøre trygt og godt gjennom fjellet. Tenk det, folkens!