yttergryta.no

Velkommen til nettstedet for Ytre Grytøy. Vi håper det kan være til nytte og glede for oss som bor på Ytre Grytøy, dere som har bodd her en gang, dere som tenker på å flytte hit og alle dere andre som av en eller annen grunn har tilknytning til Ytre Grytøy. Kanskje kan nettstedet også vekke nysjerrigheten hos andre Grytværinger og hos eventuelle "tilfeldig forbipasserende".

Nettstedet yttergryta.no er i stor grad et idealistisk prosjekt. Derfor er det svært kjærkomment å få inn bidrag fra dere som er innom sidene av og til. Ikke nøl med å sende e-post hvis du har noe på hjertet!

Send tekst som e-post til: Har du problemer med å sende bilder, er det bare å ta kontakt og spørre.

Se forøvrig i gjesteboka for innkomne hilsener og kommentarer.

Stengt veg

Fylkesveg 15 mellom Dale og Alvestad er Norges mest stengte veg som følge av ras eller rasfare. Inntil den blir sikret, må vi klare oss med alternative skyssruter når vegen er stengt. Vegvesenet har egne vegmeldinger.

Komme på besøk?

Under menyen veiviser finner du kart , ruteopplysninger, oversikt over bedrifter, lag og foreninger, mm.

Flytte hit?

Har du en drøm om å flytte ut fra trengselen? Ytre Grytøy har en fantastisk natur og et trygt og godt oppvekstmiljø for barna. Ta kontakt med Marte Østmoe som er leder for Tilflyttingsutvalget, dersom du ønsker nærmere informasjon om muligheter for bolig etc.

Dagens bilde

Med ujamne mellomrom legger vi inn dagsferske bilder fra Ytre Grytøy. Disse ligger samlet i et eget billedgalleri. Du har sikkert allerede sett dem til høyre på siden her. Klikker du på overskriften Dagens bilde, kommer du til "billedarkivet".

Nettsidene tilhører Ytre Grytøy Velforening.
Pål Mikkelsen er webredaktør. Send gjerne kommentarer til

Skuffende fra Fylkesrådet

Fylkesrådet i Troms fylkeskommune la fram sitt forslag til langtidsbudsjett for fylkeskommunen i går. Fylkesrådet selv skryter av at fylkesveiene får en stor økning i bevilgningene, fra 50 til 75 mill. kroner hvert av de fire årene i perioden. For Ytre Grytøy betyr forslaget imidlertid én ekstra vinter med usikra veg i forhold til hva vi hadde håpet på.

Det er bare to år siden Fylkestinget vedtok prioriteringene for Troms i Nasjonal Transportplan, som også senere ble vedtatt av Stortinget. Da skulle Fylket bevilge 5 millioner til Lian i 2008. Det har de nå sett glatt bort ifra. De har imidlertid lagt inn 24 millioner for 2009 og 6 millioner for 2010. Hva betyr så dette? Jo, da står vi igjen med at Harstad kommune legger 12 millioner i prosjektet for 2008, og så kommer fylket og staten etter i 2009. Det betyr sannsynligvis fortsatt oppstart i 2008, men ikke på våren, som vi hadde håpet, men først utpå høsten en gang, eventuelt tidlig i 2009. Iallefall mister vi en viktig vintersesong med sikker veg i forhold til hva vi hadde håpet på.

Det rare er at fylket nesten uten ekstra utgifter kunne gitt oss sikker veg én vinter tidligere. Ved å opprettholde bevilgning på 5 millioner som lå inne i NTP, og forskottere sin egen bevilgning med ett år ville de oppnådd det. Da hadde det kunnet ligget 30-40 millioner kroner inne, noe som vil muliggjøre oppstart på våren 2008. Forskotteringen vil ikke koste særlig mye mer enn det koster med ekstraskyss og brøytekostnader for Lian (1,2 millioner kroner pr. år), men det ville gitt oss én vinter tidligere sikret veg, og ikke minst: større sjanse for at det ikke skjer ulykker mens vi venter, noe som dessverre skjedde i Sogn tidligere i høst.

Vegkomitéen/Velforeningen har en jobb å gjøre fram mot Fylkestingets møte den 4. desember, nemlig å overbevise politikerne om at de ikke bør gamble for småpenger. Fylkesrådet (Ap og SV) har ikke alene flertall i Fylkestinget, og det trenger ikke være umulig å overbevise både dem og resten av Fylkestinget.

Pål Alvereng

(17.11.2007)

  


Lian, en vakker og stengt vinterdag i 2007.


Dette har vi sett nok av. Det går i gjennomsnitt 25 av dem hver vinter i Lian.


Ikke rasende festlig, akkurat. Ann-Lisbeth var oppgitt i vinter, og vi har alle grunn til å være skuffet over at Fylkesrådet ikke ser hvor viktig det er å få sikret Lian så fort som mulig.