yttergryta.no

Velkommen til nettstedet for Ytre Grytøy. Vi håper det kan være til nytte og glede for oss som bor på Ytre Grytøy, dere som har bodd her en gang, dere som tenker på å flytte hit og alle dere andre som av en eller annen grunn har tilknytning til Ytre Grytøy. Kanskje kan nettstedet også vekke nysjerrigheten hos andre Grytværinger og hos eventuelle "tilfeldig forbipasserende".

Nettstedet yttergryta.no er i stor grad et idealistisk prosjekt. Derfor er det svært kjærkomment å få inn bidrag fra dere som er innom sidene av og til. Ikke nøl med å sende e-post hvis du har noe på hjertet!

Send tekst som e-post til: Har du problemer med å sende bilder, er det bare å ta kontakt og spørre.

Se forøvrig i gjesteboka for innkomne hilsener og kommentarer.

Stengt veg

Fylkesveg 15 mellom Dale og Alvestad er Norges mest stengte veg som følge av ras eller rasfare. Inntil den blir sikret, må vi klare oss med alternative skyssruter når vegen er stengt. Vegvesenet har egne vegmeldinger.

Komme på besøk?

Under menyen veiviser finner du kart , ruteopplysninger, oversikt over bedrifter, lag og foreninger, mm.

Flytte hit?

Har du en drøm om å flytte ut fra trengselen? Ytre Grytøy har en fantastisk natur og et trygt og godt oppvekstmiljø for barna. Ta kontakt med Marte Østmoe som er leder for Tilflyttingsutvalget, dersom du ønsker nærmere informasjon om muligheter for bolig etc.

Dagens bilde

Med ujamne mellomrom legger vi inn dagsferske bilder fra Ytre Grytøy. Disse ligger samlet i et eget billedgalleri. Du har sikkert allerede sett dem til høyre på siden her. Klikker du på overskriften Dagens bilde, kommer du til "billedarkivet".

Nettsidene tilhører Ytre Grytøy Velforening.
Pål Mikkelsen er webredaktør. Send gjerne kommentarer til

Gjerdedugnad ga vikingsauer på Veneset

Etter år med gjengroing er det atter kommet beitedyr på Veneset. Det er flokken med vikingsauer (villsauer) som Ole Mikal Olsen har hatt gående på Alvestadøyan de to siste somrene, - men som han har måttet ha innendørs om vinteren. Han har lenge sett på Veneset som et gunstig beiteområde for sauene, men problemet har vært at gjerdet har vært i dårlig forfatning i mange år.

Jordskiftet som har foregått på Alvestad de siste årene fikk endelig dom vinteren 2007. Jordskiftesaken hadde opprinnelig utspring i eiendomsdeling og fastsetting av eiendomsforhold for sjøgrunnene ved Alvestadsjyen, men endte også opp med å etablere nytt grunneierlag og reglene for dette, deriblandt også endelig fastsettelse av gjerdeplikten på Alvestad. Grunneierlaget har nå gjerdeplikt for Veneset, fra Ekkervika til Alvestadsjyen, samt for utmarksgjerdet i Steinan. Resten av utmarksgjerdene har den enkelte grunneier ansvar for selv.

Etter at gjerdeplikten var fastslått, var det bare å komme i gang med gjerding. Grunneierlaget innkalte til gjerdedugnad i oktober, og i løpet av to lørdager, 20. og 27. oktober ble gjerde og to porter satt opp. På forhånd hadde laget søkt kommunen om midler til gjerding i utmark, og begrunnet det blant annet med at beitedyrene ville holde gjengroingen i sjakk og åpne opp landskapet omkring de uttallige fornminnene som finnes på Veneset. Søknaden ble innvilget. Det førte til at laget kunne kjøpe inn stolper og netting til 420 meter gjerde, samt port over vegen ned til Veneset.

Tore Bjørvik kom med traktorgraveren og gravde hull til portstolpene. Stordimensjonerte, impregnerte stolper ble satt ned, og porten ble montert. Terrenget er meget steinete, så det var ikke like enkelt å få gjerdestolpene ned i bakken overalt, men en innlånt "stolpedriver" gjorde susen, og det gikk stort sett greit å få det til. Gjerdet ut i sjøen ble gjort på maksfjære. Styret fikk enkelte hint underveis på at det burde vært arrangert dugnadskaffe etc., og det er jo selvsagt rett, så det må rettes på til neste dugnad. Det er jo bra å ha noe å gå på! Førøvrig gikk dugnaden knirkefritt, og humøret var på topp.

Kort tid etter at gjerdet var kommet på plass, slapp Ole Mikal vikingsauene sine innpå. De ser ut til å ha funnet seg godt tilrette. Flotte dyr med innstinktene i behold (ikke bare enkel å ta bilder av), og de har allerede beitet på kratt og gnagd mye på ungtrær. Det kommer til å gi resultater og vises på landskapet. Ennå gjenstår det noe arbeid med motorsagtynning av skogen, men Veneset er på god vei til å fremstå slik som det gjorde for ikke så mange tiår siden.

Tekst og foto: Pål Alvereng

(30.11.2007)


Tore gravde stolpehull, og så ble den innkjøpte porten satt opp. Fra venstre: Arne Rafaelsen, Anders Rasmussen, Ole Mikal Olsen, Knut Bjørvik (i stolpehullet) og Tore Bjørvik.


Knut Bjørvik vatrer den ene portstolpen med kirurgisk presisjon. Så fyllte han igjen hullet slik bare en tannlege kan.


Det ble satt opp gjerde ned til Ekkervika langs vegen som Forsvaret anla i 1973.


Arbeidet i gang ned mot Ekkervika. Fra venstre: Ronald Ivarjord, Hans Krogstad, Tor Heimtun og Tor Alvestad.


Knut Bjørvik og Ole Mikal Olsen ruller ut netting i ulendt terreng forbi den gamle fotballbanen.


Så er vikingsauene på plass. De er vaktsomme og raske, og skarpere bilde klarte jeg ikke å ta i det svake høstlyset. Flotte dyr!