yttergryta.no

Velkommen til nettstedet for Ytre Grytøy. Vi håper det kan være til nytte og glede for oss som bor på Ytre Grytøy, dere som har bodd her en gang, dere som tenker på å flytte hit og alle dere andre som av en eller annen grunn har tilknytning til Ytre Grytøy. Kanskje kan nettstedet også vekke nysjerrigheten hos andre Grytværinger og hos eventuelle "tilfeldig forbipasserende".

Nettstedet yttergryta.no er i stor grad et idealistisk prosjekt. Derfor er det svært kjærkomment å få inn bidrag fra dere som er innom sidene av og til. Ikke nøl med å sende e-post hvis du har noe på hjertet! Har du problemer med å sende bilder, er det bare å ta kontakt og spørre.

Se forøvrig i gjesteboka for innkomne hilsener og kommentarer.

Stengt veg

Fylkesveg 15 mellom Dale og Alvestad er Norges mest stengte veg som følge av ras eller rasfare. Inntil den blir sikret, må vi klare oss med alternative skyssruter når vegen er stengt. Vegvesenet har egne vegmeldinger.

Komme på besøk?

Under menyen veiviser finner du kart , ruteopplysninger, oversikt over bedrifter, lag og foreninger, mm.

Flytte hit?

Har du en drøm om å flytte ut fra trengselen? Ytre Grytøy har en fantastisk natur og et trygt og godt oppvekstmiljø for barna. Ta kontakt dersom du ønsker nærmere informasjon om muligheter for bolig etc. Gjesteboka kan være en fin måte å nå mange. Du kan også sende e-post til yttergryta.no så vi vi formidle den videre.

Dagens bilde

Med ujamne mellomrom legger vi inn dagsferske bilder fra Ytre Grytøy. Disse ligger samlet i et eget billedgalleri. Du har sikkert allerede sett dem til høyre på siden her. Klikker du på overskriften Dagens bilde, kommer du til "billedarkivet".Nettsidene tilhører Ytre Grytøy Velforening.

Status angående Fv 15 - Lian

Ottar Antonsen har vært i kontakt med Statens vegvesen for å forhøre seg
om status for arbeidet med sikring av Lian.

Planene for Fv 15, Dale - Alvestad er pr. i dag slik:

  • Byggeplanen er klar
  • Anbudsgrunnlag under utarbeidelse
  • Utlysing anbud våren 2008
  • Fra utlysing tar det ca. 3 måneder før en kan anta entreprenør
  • Oppstart beregnes ettersommeren/høsten 2008

Finansieringen er satt opp slik:

Kommunen
Fylket
Staten
2008:
12
8
2009:
13
16
34
2010:
17