Båtkafe

Båtforeningas kafè på Grøtavær


Tekst og foto: Britt Larsen.Båtforeninga hadde kafe på bryggeloftet 11.juli. Det var flott vær, ca. 22 grader, så for en gangs skyld var det varmere ute enn inne. Folk benket seg rundt bordene ute i sørveggen, og mange tok formiddagskaffen sin oppe på loftet. Kaker og rundstykker/snitter gikk ned på høykant, mens praten gikk livlig med folk en ikke hadde sett og snakket med på lenge. Åresalg og trekking av gevinster på ”bøker” hørte også med. En koselig og sosial måte å tilbringe en lørdags formiddag på Ytre Grytøy på.

Senere på kvelden var det fest med levende musikk oppe på bryggeloftet. Dansen foregikk på innerbrygga, og Grøtavær Brygge hadde åpen bar. 

Når brygga brukes slik er den en fin ramme som gir muligheter  til samvær mellom fastboende og tilreisende, og som er med å skape aktivitet på Ytre Grytøy, og det er noe vi trenger.

yttergryta. Ansvarlig redaktør Kenneth Mikalsen