Hesa

Ei hes eller ei hæsja kan være et flott motiv. Her har fotografen foreviget et par slike som stod på Endsletta. Forhåpentligvis har bonden snart fått tørrhøyet i hus. Foto: Kenneth Mikalsen.

yttergryta. Ansvarlig redaktør Kenneth Mikalsen