Tema?

Denne siden vil bli brukt som et utgangspunkt for å fokusere på aktuelle tema. Det kan være skredsikring, næringsliv på Ytre Grytøy, kommunikasjoner, kommunale planer (kommuneplan, kystsoneplan), og andre ting.

Forslag (og manus) mottas med takk.

Send e-post
eller ring 770 60 221.Vedtatt kommunedelplan for Ytre Grytøy

I kommunestyremøtet på Grøtavær 3. juli i år ble endelig kommunedelplanen for Ytre Grytøy vedtatt. I påvente av klargjøring fra Vegvesenet og kulturavdelingen i fylket om løsningene i Lianområdet, har planen ligget lenge på vent i kommunen. Nå er den imidlertid vedtatt og er en gjeldende plan som man må forholde seg til når det kommer til disponering av areal på Ytre Grytøy. Planen ligger p Harstad kommunes hjemmesider, og den viser bl.a. planlagt tunneltrase fra Dale til Alvestad. Den er inndelt i tre soner for lettere kunne vises p nettet.

Du kan klikke deg direkte inn på de tre sonene nedenfor. Tegnforklaringen, som er viktig for å vite bestemmelsene innenfor de enkelte områdene, finner du her.

(17.09.2003)