Tema?

Denne siden vil bli brukt som et utgangspunkt for å fokusere på aktuelle tema. Det kan være skredsikring, næringsliv på Ytre Grytøy, kommunikasjoner, kommunale planer (kommuneplan, kystsoneplan), og andre ting.

Forslag (og manus) mottas med takk.

Send e-post
eller ring 770 60 221.Avgjørende møte i samferdselsutvalget

Mandag 5. mai skal samferdselsutvalget i Troms fylke ha møte i Tromsø. På sakslista står rullering av Fylkesvegplanen for perioden 2004-2007. Punkt 3 i handlingsprogrammet omhandler skredsikring/ framkommelighet vinterstid og viser hvilke tiltak fylket skal prioritere i 4-årsperioden. Innstillingene fra Statens vegvesen og Fylkesadministrasjonen er dessverre trasig lesning for Ytre Grytøy.

Fv. 15 Dale-Alvestad er nesten ikke nevnt i noen av saksdokumentene. Som 1. prioritet foreslås 4 mill. kr. til Fv 347 Nymoen-Årviksand (snøskjerming). På 2. prioritet foreslås 41 mill. kr. til Fv 304 Kantornes-Sørbotn (Isbergan). Så foreslås det at ekstramidler (tillegg til økonomisk ramme) på 25 mill. kr. kan settes av til sikringstiltak på Fv 347 Nymoen-Årviksand (Arnøya). Og det er det.

Kommunal vegkomite som er nedsatt av Harstad kommune består av Ottar Antonsen (leder), Torgeir Larsen, Frank Tore LInd og Pål Mikkelsen. Komiteen har reagert sterkt på innstillingen fra Vegvesen/ Fylkesadministrasjon og har skrevet brev som skal legges ved sakspapirene. Alle medlemmene av samferdselutvalget er blitt kontaktet og forelagt våre argumenter. 4-5 personer kommer til å reise til Tromsø på mandag for å overvære møtet i komiteen. Det kan også nevnes at et leserinnlegg om saken, skrevet av Pål Mikkelsen, sto i avisa Nordlys fredag 2. mai.

De ulike dokumentene kan du laste ned i Word-format her.

(02.05.2003)


Ras på Olsryggen. (Kan også sees i større format)