Tema?

Denne siden vil bli brukt som et utgangspunkt for å fokusere på aktuelle tema. Det kan være skredsikring, næringsliv på Ytre Grytøy, kommunikasjoner, kommunale planer (kommuneplan, kystsoneplan), og andre ting.

Forslag (og manus) mottas med takk.

Send e-post
eller ring 770 60 221.Reguleringsplanarbeidet for rassikring av Lian settes i gang!

Statens vegvesen setter nå i gang prosessen med å få laget en reguleringsplan for rassikring av Lian. Planen vil bygge på kommunedelplanen for Ytre Grytøy som ble vedtatt i fjor.

Reguleringen skal gi grunnlag for etablering av rassikring i form av tunnel med tilhørende portaler i begge forskjæringer (tunnelinnganger). Planen skal også ivareta behov for riggområder og deponering av masser. Planområdet omfatter derfor område avsatt til tunnel og portalforskjæringer i kommunedelplan for Ytre Grytøy.

Det vil bli avholdt informasjonsmøte på Grøtavær Brygge 7. desember kl. 17.00.

Spørsmål om saken kan rettes til Hilde Heitmann i Statens vegvesen, tlf. 776 17 050.

(30.11.04)