Tema?

Denne siden vil bli brukt som et utgangspunkt for å fokusere på aktuelle tema. Det kan være skredsikring, næringsliv på Ytre Grytøy, kommunikasjoner, kommunale planer (kommuneplan, kystsoneplan), og andre ting.

Forslag (og manus) mottas med takk.

Send e-post
eller ring 770 60 221.Rassikring av Fv 15 Dale - Alvestad

Rassikring av Lian er Sak nummer 1 på Ytre Grytøy. Nedenfor finner du linker
til sider med informasjon om saken.

Offentlige dokument

Reguleringsplan for Lian (høringsutgave)
Nasjonalbudsjettet 2006 (tilleggsprp.) (pdf)
Fylkestingets vedtak 20.04.05 (pdf)
Næring- og samferdselskomiteens vedtak (12.04.05)
Fylkesvegplan 2004-2007. Vedtak i fylkestinget 10.06.03 (Word)
Innstillingen til Fylkestinget (Word)
Vedtaket fra Samferdselsutvalget, 5. mai 2003. (Word)
Forslag fra Statens vegvesen (Word)
Innstilling fra Fylkesadministrasjonen (Word)
Brev fra Kommunal vegkomit (Word)

Andre skriv

Sammenligning NTP - budsjettet for 2006 (pdf)
Rasstatistikk for Fylkesveg 15, - sesonger (pdf)
Brev til fylkestingsrepresentantene (Word)
Generell informasjon om den rasfarlige vegstrekningen
Leserinnlegg i Nordlys, 2. mai (Word)