Last ned skyssrutene som Word-dokument eller som PDF-dokument.

Om Fv 15 eller andre veger i Troms er stengt, kan du finne ut ved å gå inn på en tilpasset nettside hos Statens vegvesen:

Veger stengt i Troms

Aktuelle telefonnr:

Vegoppsynsmann
Roald Rasmussen:
906 32 792

Ferga:
906 01 742

Øyfart::
948 99 651

Brøytesjåfør Roy Wang:
770 60 533 / 936 58 831

Vegmeldinger: 175

Leder i bygdeutvalget,
Frank Tore Lind:
770 60 511 (p),
770 01 796 (a)
957 48 685 (mob)

Alternativ skyss når Fylkesveg 15 er stengt


Hurtigbåt (M/S Øyfart)

Fra Aron Olsens kai, Grøtavær

Fra Hurtigbåtkaia, Harstad

Kl. 07.00

Kl. 16.30

Kl. 15.50

Kl. 07.30


Hver enkelt reisende må selv undersøke om vegen er stengt ved å ringe
vegmeldingstjenesten på tlf. nr. 175 (tast 2 og spør etter Fylkesveg 15)

Øyfart har telefonnr.: 948 99 651

Ferge

Mandag - Fredag

Fra Stornes

Fra Alvestad

Kl. 11.30

Kl. 12.30

Kl. 19.30 (bestillingsrute)

Kl. 20.20 (bestillingsrute)


Lørdag

Fra Stornes

Fra Alvestad

Kl. 10.15 (via Bjørnerå)

Kl. 11.15 (via Bjørnerå)

Kl. 16.45 (via Bjørnerå)

Kl. 18.00

 Søndag

Fra Stornes

Fra Alvestad

Kl. 15.00

Kl. 16.00 (via Bjørnerå)


Bestillingsruten bestilles ved henvendelse til kapteinen på ferga seinest
kl. 16.30 samme dag. Ferga har telefonnr.: 906 01 742
Obs! Dersom vegen skulle bli stengt etter kl. 16.30, kan også ferga bestilles seinere.

Ytre Grytøy Bygdeutvalg