Alvestad gårdsstyre, 2002

Ole Mikal Olsen, leder. Tlf.: 770 63 514
Roy Arne Wang. Tlf.: 770 60 533
Pål Mikkelsen. Tlf.. 770 60 221